Strona główna compas

Polityka prywatności spółki Dassault Systèmes SolidWorks Corporation

Firma Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (DS SolidWorks) dziękuje Państwu za odwiedzenie swojego serwisu WWW. Zdajemy sobie sprawę, że wielu użytkowników odwiedzających serwis ma pytania dotyczące prywatności swoich interakcji ze spółka DS SolidWorks. Mamy nadzieję, że w niniejszej deklaracji polityki prywatności znajdą Państwo odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail lub adresem pocztowym podanym poniżej.

Prosimy pamiętać, że większość produktów marki SolidWorks® to zaawansowane programy do komputerowego wspomagania projektowania przeznaczone dla inżynierów mechaników i innych specjalistów w dziedzinie projektowania i procesów wytwarzania. Produkty SolidWorks sprzedawane są w cenach rzędu tysięcy dolarów/euro za jedną licencję, a firma DS SolidWorks nie traktuje ich jako produktów konsumenckich.

Informacja o przestrzeganiu zasad porozumienia Safe Harbor, zawartego między Unią Europejską i Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi jest dostępna tu: TrustE.

Informacje zbierane od użytkowników odwiedzających serwis internetowy

Co do zasady serwis WWW firmy DS SolidWorks można odwiedzać nie ujawniając swojej tożsamości ani jakichkolwiek danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy lub adres e-mail. Nasz serwer WWW rejestruje adresy IP, aby gromadzić pewne informacje zbiorcze dotyczące sposobu korzystania z naszego serwisu. Adres IP jest numerem automatycznie przypisywanym do komputera użytkownika, który przegląda sieć WWW. Nie kojarzymy adresów IP z jakimikolwiek informacjami umożliwiającymi identyfikację tożsamości osób. A zatem, odwiedzając nasz serwis WWW, użytkownik może pozostać anonimowy.

Nasze serwery WWW zbierają także inne informacje, takie jak liczba wizyt, średni czas spędzony w serwisie i lista wyświetlonych stron; jednak informacji tych nie można powiązać z konkretną osobą. Firma DS SolidWorks wykorzystuje takie informacje do analiz sposobu korzystania z serwisu przez użytkowników oraz opracowywania ulepszeń serwisu.

Na niektórych naszych stronach WWW używane są pliki cookie („ciasteczka”) umożliwiające prezentowanie lepiej dobranych informacji użytkownikom, którzy po raz kolejny odwiedzają nasz serwis. Plik cookie to zbiór danych, jaki nasz serwis WWW może wysłać do przeglądarki i zapisać na komputerze użytkownika, a potem wykorzystać przy następnej wizycie. Dane z plików cookie mogą usprawniać interakcje z formularzami, ponieważ pozwalają na wykorzystanie informacji podanych nam poprzednio przez tego samego użytkownika. Na przykład w niektórych przypadkach pozwolimy na pominięcie formularza WWW, jeśli istnieje plik cookie formularza, albo wypełnimy formularz danymi kontaktowymi podanymi poprzednim razem przez użytkownika. Użytkownik może nakazać swojej przeglądarce każdorazowe powiadamianie o wysłaniu przez serwis pliku cookie i mieć możliwość podejmowania decyzji o zaakceptowaniu lub odrzuceniu takiego pliku.

Tutaj możesz ustawić preferencje.

Niekiedy możemy poprosić użytkownika, by podał bardziej szczegółowe informacje o sobie — na przykład gdy pobiera oprogramowanie, rejestruje się na seminarium lub inną imprezę, wypełnia ankietę, bierze udział w konkursie za pośrednictwem naszego serwisu WWW lub rejestruje się w portalu dla klientów. Podawanie nam takich informacji jest opcjonalne, ale bez ich podania zrealizowanie niektórych transakcji może okazać się niemożliwe.

Podmioty zbierające dane osobowe

Informacje podawane przez użytkowników w tym serwisie WWW są zbierane przez spółkę Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, MA 02451, USA, tel 1-781-810-5011.

Ten serwis WWW zawiera łącza do serwisów, których właścicielami i operatorami są inne przedsiębiorstwa. Takie serwisy WWW także mogą zbierać dane osobowe, a zbieranie tych danych podlega politykom prywatności serwisów lub przedsiębiorstw, które je zbierają. Spółka DS SolidWorks nie ponosi odpowiedzialność za zawartość serwisów WWW nienależących do SolidWorks ani za praktyki ochrony prywatności stosowane w tych serwisach. Przed podaniem swoich danych osobowych w serwisie należy zapoznać się z jego polityką prywatności.

Informacje zbierane w toku działań marketingowych

Spółka DS SolidWorks prowadzi wiele różnych działań marketingowych, w ramach których może zbierać dane osobowe. Na przykład zbieramy dane kontaktowe na targach, wypożyczamy listy adresów e-mail do wykorzystania w kampaniach marketingowych, zapraszamy do pobierania bezpłatnego oprogramowania z naszego serwisu WWW w zamian za podanie nam informacji kontaktowych, organizujemy konkursy, w których uczestnicy mogą podawać podstawowe informacje o sobie, a także pozyskujemy adresy z publikacji skierowanych do branż, w których mamy nadzieję zdobyć klientów. Jeśli wypożyczamy listę nazwisk i adresów, to od podmiotów udostępniających wyłącznie nazwiska osób, które aktywnie wyraziły zgodę na otrzymywanie korespondencji od firm takich jak DS SolidWorks i zwykle nie uzyskujemy właściwych danych kontaktowych, a jedynie możliwość wysłania wiadomości e-mail lub tradycyjnego listu do danej osoby za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu prowadzącego wysyłkę tradycyjną lub elektroniczną.

Informacje zbierane podczas aktywacji licencji lub rejestracji

Gdy klient rejestruje się lub aktywuje licencję na oprogramowanie SolidWorks® lub inny produkt programowy spółki DS SolidWorks bądź jej podmiotów stowarzyszonych, DS SolidWorks może zbierać takie informacje, jak nazwa przedsiębiorstwa, adres dostawy, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, tytuł i stanowisko osoby do kontaktów, rodzaj projektowanych produktów, główny użytkowany program CAD i branża. Firma DS SolidWorks pyta o te informacje w przekonaniu, że istotna jest wiedza o tym, kim są klienci firmy i jak docierać do nich z istotnymi informacjami o produktach. W pewnych okolicznościach firma DS SolidWorks może zostać zobowiązana do udostępnienia tych informacji podmiotom trzecim, które udzielają zpółce DS SolidWorks licencji na rozwiązania techniczne wchodzące w skład aktywowanych produktów. Jeśli spółka DS SolidWorks otrzyma od licencjodawcy będącego podmiotem trzecim zapytanie o osobę, która w przedsiębiorstwie klienta aktywowała daną licencję,  DS SolidWorks może mieć obowiązek podania w odpowiedzi imienia i nazwiska osoby do kontaktów, aby umożliwić podmiotowi trzeciemu uzyskanie informacji o miejscu wykorzystania licencji na jego oprogramowanie.

Ponadto DS SolidWorks zbiera dane o aktywacjach oprogramowania Dassault Systèmes DraftSight® i zarządza nimi oraz wykorzystuje je — a także dane uzupełniające udostępniane przez klientów korzystających z oprogramowania DraftSight — do celów marketingowych (np. wysyłania biuletynów i ofert do klientów korzystających z oprogramowania DraftSight). Dane z oprogramowania DraftSight mogą być także udostępniane spółce Dassault Systèmes i jej innym podmiotom stowarzyszonym do wykorzystania w celach marketingowych.

Wykorzystanie danych osobowych

Spółka DS SolidWorks może używać danych osobowych podanych przez użytkownika do różnych celów, w tym do rejestracji, uwierzytelniania i marketingu. Możemy wykorzystywać takie dane do informowania użytkownika o ofertach specjalnych, konkursach, aktualizacjach oraz innych produktach programowych i usługach potencjalnie interesujących dla użytkownika. Jeśli użytkownik jest klientem korzystającym z produktów SolidWorks, możemy wykorzystać dane osobowe użytkownika, by kontaktować się z nim w wielu różnych sprawach związanych z obsługą klienta/relacjami z klientem, np. aby zapytać, czy użytkownik planuje odnowienie umowy subskrypcyjnej z firmą DS SolidWorks, poprosić o wypełnienie ankiety dotyczącej naszych produktów lub usług bądź odpowiedzieć na pytanie dotyczące zamówienia.

Ponieważ odsprzedawcy produktów SolidWorks stanowią nasz główny kanał zbytu i stanowią pierwszą linię wsparcia dla naszych klientów, udostępniamy dane kontaktowe odsprzedawcy przypisanemu do konkretnego klienta lub regionu, z którego pochodzi potencjalny klient.

Spółka DS SolidWorks może także udostępniać dane osobowe swojej spółce macierzystej, Dassault Systèmes, a także jej i naszym podmiotom stowarzyszonym, w celach związanych ze sprzedażą i marketingiem. Ponadto możemy udostępniać dane osobowe partnerom biznesowym, którzy sponsorują nasze imprezy lub uczestniczą wspólnie z nami w promocjach.

Możemy również udostępniać materiały dotyczące produktów i usług naszych podmiotów stowarzyszonych lub podmiotów trzecich, jeśli uznamy, że są one potencjalnie interesujące dla użytkownika. Udostępnianie może odbywać się poprzez wysyłanie informacji pocztą e-mail lub podanie imienia i nazwiska oraz adresu użytkownika przedsiębiorstwu, które na zlecenie wysyła korespondencję masową w imieniu podmiotu trzeciego. Przedsiębiorstwo wysyłające korespondencję masową nie ma prawa udostępniać imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych użytkownika, a także ma obowiązek zwrócić nam te informacje lub je zniszczyć po dokonaniu wysyłki. Nie będziemy przekazywać danych kontaktowych użytkownika podmiotom trzecim innym niż opisane powyżej, chyba że poinformujemy go o tym w miejscu zbierania informacji.

Produkty i usługi DS SolidWorks nie są promowane jako przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 lat, a spółka DS SolidWorks świadomie nie zbiera danych osobowych od dzieci, które nie ukończyły 13 lat. Spółka DS SolidWorks przykłada dużą wagę do ochrony prywatności dzieci i jeśli uzyska informację, że takie dane zostały zebrane, to będzie traktować je jako dane wrażliwe.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać dalszej korespondencji i informacji od firmy DS SolidWorks, prosimy o powiadomienie nas o tym pocztą e-mail na adres privacy@solidworks.com. Życzenia użytkowników zostanie uszanowane. W  wysyłanych wiadomościach informujemy również, w jaki sposób użytkownik może sprzeciwić się wysyłaniu dalszej korespondencji e-mailowej. Jeśli użytkownik skierował odpowiedź na wiadomość bezpośrednio do podmiotu trzeciego, to być może musi także zażądać wykreślenia z listy wysyłkowej tego podmiotu. 

Spółka DS SolidWorks przechowuje dane osobowe klientów i użytkowników odwiedzających serwis WWW bezterminowo i może składować i przetwarzać je bezpośrednio lub pośrednio w jednej lub wielu bazach danych na terenie Stanów Zjednoczonych i gdzie indziej. Możemy zlecać innym przedsiębiorstwom świadczenie w naszym imieniu usług obejmujących przechowywanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika, na przykład wysyłanie informacji pocztą e-mail. Każde takie przedsiębiorstwo lub podmiot trzeci ma obowiązek zachowania poufności tych danych i nie ma prawa wykorzystania ich do celów innych niż wynikające z naszego upoważnienia. Udostępniając dane osobowe firmie DS SolidWorks, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystanie ich w każdym miejscu, w którym spółka DS SolidWorks i jej podmioty stowarzyszone prowadzą biura (w różnych krajach świata), do różnych celów, w tym do celów opisanych powyżej.

Spółka DS SolidWorks może także ujawniać dane osobowe, jeśli obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa lub jeśli DS SolidWorks w dobrej wierze uzna, że ujawnienie w racjonalnym zakresie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości przebiegu postępowania prawnego (np. realizacji zarządzenia, nakazu stawiennictwa lub innego postanowienia sądu) lub ochrony praw, własności lub osobistego bezpieczeństwa spółki DS SolidWorks, jej klientów lub innych osób.

Analiza korzystania z serwisu WWW

Spółka DS SolidWorks korzysta z usług podmiotu trzeciego polegających na pomocy w pomiarze i analizie efektywności naszego serwisu WWW oraz sposobu wykorzystania serwisu www.SolidWorks.com przez odwiedzających go użytkowników. W tym celu możemy używać sygnałów nawigacyjnych (web beacons) i plików cookie udostępnianych przez ten podmiot trzeci. Do zbieranych w ten sposób informacji należą listy odwiedzonych stron i schematy przejść między stronami. Na ich podstawie możemy dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu i jakie informacje są najbardziej interesujące dla naszych klientów i odwiedzających użytkowników. Mimo że wspomniany podmiot trzeci rejestruje w naszym imieniu informacje napływające z naszego serwisu,  DS SolidWorks sprawuje kontrolę nad tym, w jaki sposób dane te mogą być wykorzystane. Jeśli użytkownik nie chce pomagać spółce DS SolidWorks w doskonaleniu serwisu WWW, produktów, usług, ofert i strategii marketingowej, może wyłączyć się z analiz wykorzystania serwisu WWW, zmieniając odpowiednie preferencje dotyczące komunikacji na stronie http://www.omniture.com/en/privacy/policy#optout.

3D ContentCentral® i inne usługi wymagające rejestracji

Spółka DS SolidWorks prowadzi katalog modeli trójwymiarowych pod adresem http://www.3dcontentcentral.com/. Ten ogólnodostępny serwis WWW zawiera trójwymiarowe (3D) modele produktów dystrybuowanych przez producentów i osoby fizyczne wymienione w serwisie. W serwisie 3D ContentCentral obowiązuje odrębna polityka prywatności (patrz www.3dcontentcentral.com/). Co do zasady, użytkownik może dowolnie przeglądać modele, ale aby je pobierać, musi zarejestrować się w serwisie 3D ContentCentral. Spółka DS SolidWorks może przekazywać informacje zebrane przy rejestracji, w tym dane osobowe, do producentów i osób, których modele otwiera lub pobiera użytkownik serwisu 3D ContentCentral. Ten wymóg udostępniania informacji o użytkowniku korzystającym z modeli różnych producentów może wynikać z umowy, zgodnie z którą producent udostępnia swoje modele w serwisie 3D ContentCentral. Spółka DS SolidWorks może też tworzyć inne usługi wymagające rejestracji i działające na podobnych zasadach.

Aktualizowanie danych osobowych oraz rezygnacja z otrzymywania informacji

Spółka DS SolidWorks dąży do zapewnienia bezbłędności i dokładności zebranych informacji. Użytkownik może powiadamiać nas o wszelkich zmianach adresu, numeru telefonu, adresu e-mail lub innych danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@solidworks.com lub pisząc na adres:

Dassault Systèmes SolidWorks Corporation
175 Wyman Street
Waltham, Massachusetts 02451 USA

Attn: Legal Department

Swoje preferencje dotyczące komunikacji użytkownik może zmienić na stronie http://www.solidworks.com/preferences.

Aby zrezygnować z otrzymywania informacji od firmy DS SolidWorks, użytkownik może wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@solidworks.com lub pismo na adres wskazany powyżej. Prosimy zwrócić uwagę, że ze względu na zależności czasowe w realizacji kampanii mailingowych i innych form kontaktu korespondencja może przychodzić jeszcze przez pewien czas od powiadomienia nas o rezygnacji. Jednak na wniosek w sprawie rezygnacji odpowiemy w ciągu 30 dni.

Zastrzegamy sobie prawo do zachowania danych o użytkowniku, jeśli konto użytkownika jest aktywne, lub jeśli dane te mogłyby być potrzebne w związku z relacją biznesową i obsługą klienta albo do świadczenia użytkownikowi usług. Informacje dotyczące użytkownika będą przechowywane i wykorzystywane w zakresie, w jakim jest to konieczne do przestrzegania obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów lub wykonywania umów.

Zmiany niniejszej Polityki

Spółka DS SolidWorks może niekiedy modyfikować niniejszą politykę, aby odzwierciedlała zmiany w naszych praktykach postępowania z danymi. Wszelkie istotne zmiany będą ogłaszane w niniejszym serwisie WWW zanim wejdą w życie. O zmianie i dacie jej wejścia w życie informować będzie wyraźnie widoczne powiadomienie lub znacznik w serwisie WWW, w miejscu, w którym wyświetlana jest polityka prywatności. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z treścią naszej polityki prywatności, co pozwoli uzyskać aktualne informacje o stosowanych przez nas praktykach w tym zakresie.

Katalog Professional Directory Certified SolidWorks  i inne listy ogólnodostępne; sekcje społeczności w serwisie WWW

Wielu użytkowników oprogramowania SolidWorks nawiązuje wartościowe kontakty zawodowe i handlowe dzięki obecności na listach osób posiadających certyfikaty SolidWorks lub inne powszechnie uznawane kwalifikacje lub umiejętności; listy takie mogą być publikowane w serwisie DS SolidWorks lub serwisach podmiotów trzecich. Spółka DS SolidWorks publikuje te informacje dla użytkowników swojego serwisu WWW, świadcząc w ten sposób usługę na rzecz osoby wymienionej na liście, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego. Jeśli użytkownik jest uprawniony, by zostać wpisanym na taką listę, ale nie życzy sobie publikowania swoich danych osobowych, powinien skontaktować się z firmą DS SolidWorks pod powyższym adresem lub za pomocą poczty e-mail pod adresem privacy@solidworks.com.

Spółka DS SolidWorks oferuje różne usługi przeznaczone dla społeczności użytkowników, w tym fora dyskusyjne (patrz sekcje pomocy technicznej i wsparcia w serwisie WWW SolidWorks). Korzystanie z takich usług jest dobrowolne i wiąże się z bardzo dużym prawdopodobieństwem ujawnienia danych osobowych użytkownika innym uczestnikom danej społeczności. Spółka DS SolidWorks nie bierze na siebie odpowiedzialności za ochronę prywatności danych osobowych udostępnionych przez użytkownika uczestnikom usług, które w serwisie WWW są wskazane jako przeznaczone dla społeczności użytkowników.

Nasz serwis WWW zawiera funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to” serwisu Facebook i widgety, takie jak przycisk udostępniania lub interaktywne miniprogramy działające na stronach serwisu. Podczas korzystania z powyższych funkcji może być rejestrowany adres IP komputera użytkownika oraz strony odwiedzane przez niego w naszym serwisie. Poprawne działanie tych funkcji może również wymagać włączenia obsługi plików cookie. Funkcje i widgety mediów społecznościowych są udostępniane przez podmioty trzecie lub umieszczone bezpośrednio w naszym serwisie. Interakcje użytkownika z tymi funkcjami podlegają polityce prywatności podmiotu, który udostępnia daną funkcję.

Nasz serwis WWW oferuje ogólnodostępne blogi lub fora społeczności. Należy pamiętać, że wszelkie informacje publikowane przez użytkownika w takich miejscach będą dostępne dla innych osób do przeczytania, pobrania lub wykorzystania. Aby zgłosić wniosek o usunięcie swoich danych osobowych z naszego bloga lub forum społeczności, należy skontaktować się z nami pod adresem privacy@solidworks.com. W niektórych przypadkach usunięcie danych osobowych użytkownika może okazać się niemożliwe; w takiej sytuacji powiadomimy go o tym fakcie oraz o jego przyczynach.

Zakup produktów lub usług w serwisie DS SolidWorks

Aby zakupić w naszym serwisie produkty (w tym oprogramowanie, książki lub artykuły promocyjne oznakowane marką) lub usługi (np. szkolenie certyfikacyjne), należy podać swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres do fakturowania, numer telefonu, adres e-mail i numer oraz termin ważności karty kredytowej. Dane związane z tym zakupem mogą być zbierane i przetwarzane przez podmiot trzeci, tj. przedsiębiorstwo obsługujące transakcje internetowe, które ma obowiązek zachowania poufności tych danych. W pewnych okolicznościach podmiot trzeci działa jako odsprzedawca produktów i jest niezależnie odpowiedzialny za ochronę danych użytkownika. Przed podaniem swoich danych osobowych takiemu dostawcy należy dokładnie zapoznać się z jego polityką prywatności. Spółka DS SolidWorks może uzyskiwać dostęp do danych osobowych zebranych przez niezależnego dostawcę , aby dowiedzieć się, jakie produkty interesują klientów. Spółka DS SolidWorks może wykorzystywać takie informacje do powiadamiania użytkownika o innych produktach i usługach, które w jej opinii mogą być dla użytkownika interesujące.

DS SolidWorks dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych użytkownika w trakcie transmisji, stosując oprogramowanie Secure Sockets Layer (SSL), które szyfruje informacje wprowadzane przez użytkowników. Możemy również przechowywać informacje o zakupach użytkownika (o tym, co użytkownik zamówił, czy i kiedy zamówienie zostało zrealizowane, dane kontaktowe użytkownika, ale nie dane karty kredytowej), aby móc odpowiadać na pytania i rozwiązywać ewentualne problemy pojawiające się w przyszłości.

W momencie składania zamówienia użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na kontakt w sprawie sprzedaży i ofert specjalnych. Taka zgoda upoważnia nas również do udostępniania danych umożliwiających kontakt z użytkownikiem naszym podmiotom stowarzyszonym i innym przedsiębiorstwom lub organizacjom, których produkty naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyrazi takiej zgody, nie będziemy kontaktować się w sprawie innych ofert ani przekazywać informacji, chyba że użytkownik udostępnił nam swoje dane osobowe w związku z innymi działaniami marketingowymi prowadzonymi przez firmę DS SolidWorks.

Informacje zbierane w związku ze wsparciem technicznym i wykorzystanie tych informacji

Co do zasady, zespół wsparcia technicznego DS SolidWorks może uzyskiwać dane kontaktowe klienta na podstawie numeru seryjnego i danych rejestracyjnych przechowywanych w bazie danych o klientach. DS SolidWorks może używać tych danych kontaktowych do odpowiadania na zapytania kierowane do zespołu wsparcia lub do zwracania się do klienta o dodatkowe informacje.

Niekiedy spółka DS SolidWorks musi uzyskać pliki lub informacje o modelach, aby udzielić pomocy w diagnozowaniu problemów technicznych. Spółka DS SolidWorks może udostępniać informacje o modelach i informacje z plików przekazane przez klienta licencjodawcom rozwiązań technicznych wchodzących w skład produktów SolidWorks, jeśli uzna, że pomoże to w diagnozowaniu lub rozwiązaniu problemu klienta. Wszyscy licencjodawcy są na mocy zawartych umów zobowiązani do ochrony poufności modeli i plików klientów.

Niektóre programy podmiotów trzecich, które współdziałają z oprogramowaniem SolidWorks, takie jak system operacyjny Microsoft Windows®, mogą zbierać dane z systemu użytkownika, aby dzięki nim pomóc w diagnozowaniu problemów. Użytkownik jest informowany o potrzebie zebrania takich informacji i może zdecydować, czy udostępnić je programowi podmiotu trzeciego. Podmiot trzeci będzie odpowiedzialny za wszelkie aspekty ochrony prywatności danych przekazanych do takiego programu.

Spółka DS SolidWorks przechowuje również wiele plików klientów w bazie danych służącej do testowania regresyjnego i wykonywania innych testów na przyszłych wersjach oprogramowania SolidWorks.

Wsparcie zdalne świadczone przez firmę DS SolidWorks

Z myślą o klientach napotykających problemy trudne do zdiagnozowania spółka DS SolidWorks wdrożyła funkcję wsparcia zdalnego, która umożliwia inżynierowi wsparcia firmy DS SolidWorks zdalne przeglądanie zawartości komputera klienta w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem Internetu. Ta funkcja jest używana wyłącznie, gdy klient wyrazi na to zgodę i przebywa przy komputerze, chyba że wyrazi dodatkowo zgodę na dłuższe sesje zdalnego dostępu odbywające się także wtedy, gdy nie przebywa przy komputerze. Opisana funkcja ułatwia klientowi objaśnienie i zademonstrowanie napotkanego problemu.

Aby skorzystać ze wsparcia zdalnego, klient inicjuje bezpieczne połączenie z inżynierem wsparcia DS SolidWorks, aby mógł on przeglądać zawartość systemu klienta lub sterować nim. W celu utworzenia tego połączenia klient pobiera na swój system mały program kliencki (460 kB), który będzie komunikował się z komputerem inżyniera wsparcia. Połączenie to będzie szyfrowane przy użyciu protokołu SSL z kluczem 168-bitowym, aby żadne dane przesyłane między systemem klienta a systemem inżyniera wsparcia SolidWorks nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym.

Przez cały czas trwania sesji użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad swoim systemem. W dowolnej chwili podczas sesji klient może zakończyć połączenie zdalne, a po zakończeniu połączenia program kliencki zostanie całkowicie usunięty z systemu klienta, zaś inżynier wsparcia SolidWorks utraci dostęp do systemu klienta i nie będzie już mógł przeglądać zawartości.

Spółka DS SolidWorks traktuje wszystkie informacje uzyskane w trakcie sesji wsparcia zdalnego jako poufne i zastrzeżone informacje klienta otrzymane w celu udzielenia wsparcia technicznego.

Narzędzie do wysyłania zwrotnych wiadomości e-mail o działaniu oprogramowania

Oprogramowanie DraftSight i produkty DS SolidWorks mogą być wyposażone w narzędzie do wysyłania informacji zwrotnych. Narzędzie to, gdy jest włączone, przesyła informacje o niezawodności i wykorzystaniu oprogramowania do DS SolidWorks za pośrednictwem poczty e-mail lub przez bezpośrednie połączenie sieciowe HTTP. Narzędzie do wysyłania informacji zwrotnych jest wyłączone, chyba że użytkownik je włączy. Użytkownik może je dowolnie wyłączać i włączać. Dane wysyłane przez to narzędzie służą do zapewnienia jakości i doskonalenia produktów oraz dostarczają firmie DS SolidWorks informacji o względnej wartości poszczególnych funkcji produktów. Dane te są także częściowo wykorzystywane do tworzenia raportów dla narzędzia CAD Admin Dashboard. Dane nie zawierają żadnych informacji o modelach użytkownika ani informacji, na podstawie których dałoby się odtworzyć modele, a spółka DS SolidWorks analizuje je wyłącznie jako dane zbiorcze.

Certyfikat TRUSTe Privacy Seal

Spółka DS SolidWorks otrzymała certyfikat Privacy Seal firmy TRUSTe, który oznacza, że niniejsza polityka prywatności oraz opisane w niej praktyki postępowania zostały zweryfikowane przez TRUSTe pod kątem zgodności z wymaganiami programu TRUSTe, z którymi można zapoznać się na stronie:

http://www.truste.com/privacy_seals_and_services/consumer_privacy/privacy-programs-requirements.html

W szczególności brano pod uwagę przejrzystość, wiarygodność i możliwości dokonywania przez użytkownika wyborów dotyczących gromadzenia i wykorzystania jego danych osobowych. Na dzień obowiązywania niniejszej polityki prywatności certyfikat firmy TRUSTe dotyczy jedynie informacji zbieranych za pośrednictwem serwisu www.SolidWorks.com, nie dotyczy zaś informacji zbieranych za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych, społecznościowych i oprogramowania dostępnego do pobrania. Spółka DS SolidWorks mogła uzyskać inne certyfikaty lub w innej formie potwierdzić przestrzeganie przepisów dotyczących zbierania, wykorzystania i przechowywania takich informacji. Dodatkowe informacje na temat tego certyfikatu dostępne są na stronie http://www.solidworks.com/truste.

Wszelkie pytania lub skargi dotyczące naszej polityki prywatności lub praktyk ochrony prywatności prosimy kierować na adres privacy@solidworks.com. Gdyby otrzymana odpowiedź została uznana za niezadowalającą, można skontaktować się z firmą TRUSTe pod adresem http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint.

Pytania i wątpliwości

Mamy nadzieję, że powyższa deklaracja polityki pomogła Państwu poznać i zrozumieć stosowane przez firmę DS SolidWorks praktyki postępowania z Państwa danymi osobowymi i informacjami gospodarczymi. Pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 USA, Attn: Legal Department, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@solidworks.com.

Aktualizacja: 5 czerwca 2014 r.