Strona główna compas

Polityka prywatności spółki Dassault Systèmes SolidWorks Corporation

Firma Dassault Systemes SolidWorks Corporation, zarejestrowana w stanie Delaware, z siedzibą pod adresem 175 Wyman Street, Waltham Massachusetts 02451 USA (dalej zwana „DS SolidWorks”), przetwarza Dane osobowe (według poniższego opisu) osób korzystających z tej strony internetowej i ją przeglądających („Witryna”).

Niniejsza Polityka prywatności informuje Użytkownika (według poniższego opisu) o tym, jak firma DS SolidWorks gromadzi i wykorzystuje Dane osobowe Użytkownika oraz jak Użytkownik może kontrolować ich wykorzystanie.

Zwracamy uwagę, że produkty i usługi SOLIDWORKS Apps for Kids to produkty konsumenckie objęte osobną polityką prywatności. Niniejsza Polityka prywatności DS SolidWorks nie obejmuje segmentu SOLIDWORKS Apps for Kids.

1. ZAKRES NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady i wytyczne dotyczące ochrony Danych osobowych (według poniższego opisu) gromadzonych w Witrynie lub za jej pośrednictwem, a także dotyczące gości i użytkowników Witryny („Użytkownik”).

Dane osobowe („Dane osobowe”) oznaczają wszelkie informacje, jakie mogą posłużyć do ustalenia tożsamości konkretnej osoby. Dane inne niż osobowe oznaczają wszelkie informacje, które nie pozwalają na ustalenie czyjejś tożsamości.

Warunki użytkowania Witryny, które można znaleźć pod adresem http://www.solidworks.com/sw/termsofuse.html, są elementem niniejszej Polityki prywatności. Korzystanie przez Użytkownika z Witryny i wszelkie podawane przez niego w Witrynie Dane osobowe są objęte warunkami niniejszej Polityki prywatności oraz Warunków użytkowania.

2. GROMADZONE DANE

Firma DS SolidWorks wymaga od Użytkownika podania pewnych Danych osobowych podczas odwiedzania lub użytkowania Witryny, co pozwala korzystać z określonych funkcji i możliwości Witryny. Dane osobowe mogą być następujące:

 • tytuł,
 • imię i nazwisko, 
 • adres pocztowy, 
 • adres e-mail, 
 • numery telefonów,
 • login i hasło,
 • uczelnia, stopień naukowy i ukończone kierunki,
 • firma, wielkość firmy, dział i stanowisko,
 • branża i sektory powiązane,
 • metoda dostawy i osoby, do których należy wysyłać zakupy;
 • dane finansowe (numer i data ważności karty kredytowej, imię, nazwisko i adres właściciela karty);
 • adres IP;
 • wszelkie inne dane, jakie mogą być istotne dla niżej wymienionych celów.

We wszystkich jednak przypadkach gromadzone Dane osobowe są ograniczone do danych niezbędnych do celów opisanych w niniejszym dokumencie w punkcie 4.

Użytkownik ma swobodę decydowania, czy chce podawać całość swoich Danych osobowych czy tylko część z nich. Jeśli Użytkownik postanowi nie podawać całości lub części swoich Danych osobowych, cele opisane w punkcie 4 mogą być niemożliwe do osiągnięcia bądź poprawnego zrealizowania, niektóre obszary i funkcje Witryny mogą nie działać prawidłowo i/lub Użytkownik może spotkać się z odmową dostępu do określonych stron w Witrynie. W szczególności Użytkownik nie będzie upoważniony do nabywania produktów lub usług za pośrednictwem Witryny.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DZIECI

Produkty firmy DS SolidWorks (inne niż SOLIDWORKS Apps for Kids, które są objęte osobną polityką prywatności) nie są oferowane dzieciom w wieku poniżej 13 lat, a firma DS SolidWorks nie gromadzi i nie przechowuje w sposób świadomy Danych osobowych dzieci w wieku poniżej 13 lat. Firma DS SolidWorks dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność dzieci i jeśli dowie się o fakcie gromadzenia takich informacji, będzie je traktować jako dane wrażliwe.

4. SPOSOBY I CELE GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Zwracamy uwagę, że Użytkownicy podają swoje Dane osobowe na zasadzie dobrowolności. Firma DS SolidWorks gromadzi Dane osobowe w trybie online i offline (np. poprzez wizytówki dobrowolnie wręczane pracownikom firmy DS SolidWorks), a niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje bez względu na sposób ich gromadzenia.

Dane osobowe są zasadniczo gromadzone w celu realizacji działalności firmy DS SolidWorks, na przykład do usprawniania jej działań marketingowych i reklamowych czy też dla lepszego dopasowywania produktów i usług DS SolidWorks do potrzeb klientów.

Dane osobowe Użytkownika gromadzone przez firmę DS SolidWorks w Witrynie lub za jej pośrednictwem mogą być wykorzystywane przez firmę DS SolidWorks do następujących celów:

umożliwianie Użytkownikom wnioskowania i uzyskiwania informacji związanych z produktami i usługami DS SolidWorks;

 • zapewnianie Użytkownikom możliwości spersonalizowanego, interaktywnego korzystania z Witryny;
 • reagowanie na potrzeby i zainteresowania Użytkowników i dostarczanie im najodpowiedniejszych produktów i/lub usług;
 • umożliwianie Użytkownikom otwierania i prowadzenia kont w celu uzyskiwania potrzebnych dokumentów oraz pomocy technicznej;
 • zapewnianie Użytkownikom możliwości subskrybowania usług handlowych lub wsparcia;
 • umożliwianie Użytkownikom dokonywania zakupów online naszych określonych produktów i/lub usług;
 • zapewnianie Użytkownikom możliwości rejestrowania się na seminaria tradycyjne i internetowe lub na imprezy;
 • zapewnianie dostępu do wszystkich funkcji i opcji oferowanych w Witrynie;
 • wszelkie inne cele powiązane z powyższymi.

Podając swój adres e-mail, Użytkownik upoważnia firmę DS SolidWorks i podmioty z nią powiązane do wykorzystywania tego adresu razem z innymi odpowiednimi Danymi Osobowymi w celu wysyłania mu materiałów handlowych i marketingowych.

Firma DS SolidWorks może również wykorzystywać adresy e-mail Użytkowników do celów administracyjnych i innych celów niezwiązanych z marketingiem.

Ponadto firma DS SolidWorks zbiera dane aktywacyjne podawane w związku z oprogramowaniem Dassault Systèmes DraftSight® i zarządza nimi oraz wykorzystuje te dane i informacje uzupełniające, dostarczone przez użytkownika DraftSight do celów marketingowych (np. wysyłania biuletynów i ofert użytkownikom oprogramowania DraftSight).

5. PLIKI COOKIE

Witryna może wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie, które mogą służyć do gromadzenia bądź przechowywania Danych osobowych. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane i wykorzystywane do rejestrowania danych osobowych (i innych niż osobowe) związanych z przeglądaniem Witryny przez Użytkownika. Pliki cookie mogą być albo trwałe (i pozostawać po wylogowaniu Użytkownika z Witryny do wykorzystania przy jego kolejnych wizytach w Witrynie), albo tymczasowe (i znikać po wylogowaniu Użytkownika z Witryny).

Firma DS SolidWorks może wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie, które mogą służyć do gromadzenia bądź przechowywania Danych osobowych w następujących celach:

 • Poprawa obsługi Użytkownika, na przykład następującymi sposobami: 
  • stosując usługi służące do rozpoznawania urządzenia Użytkownika, aby Użytkownik nie musiał wielokrotnie podawać tych samych informacji;
  • wykrywając, czy Użytkownik podał już nazwę użytkownika i hasło, aby nie musiał tego robić ponownie.
 • Analiza ruchu i danych w Witrynie w następujących celach:
  • określania liczby osób korzystających z usług w celu ułatwienia ich używania i zapewnienia przepustowości pozwalającej na ich szybkie działanie;
  • ułatwiania zrozumienia specyfiki interakcji Użytkowników z Witryną firmie DS SolidWorks, aby mogła ona doskonalić Witrynę.

Firma DS SolidWorks może również korzystać z usług podmiotów zewnętrznych do mierzenia i analizowania efektywności Witryny, a w szczególności do następujących celów:

 • analizowania nawyków Użytkowników związanych z przeglądaniem Witryny i mierzeniem liczby użytkowników Witryny;
 • analizowania zainteresowań Użytkowników i kierowaniem do nich celowanych ofert marketingowych i reklam;
 • umożliwiania Użytkownikom udostępniania zawartości Witryny innym osobom w sieciach społecznościowych i informowania innych o tym, co Użytkownicy przeglądają oraz co myślą na temat danej zawartości (np. za pomocą przycisku „Lubię to” na Facebooku).

W takich przypadkach mogą być wykorzystywane internetowe znaki nawigacyjne i pliki cookie udostępniane przez takie podmioty zewnętrzne. Poprzez przekazywanie informacji generowanych przez te pliki cookie ustawienia plików cookie gwarantują, że adresy IP pozostają anonimowe przed geolokalizacją i zapisaniem. Współpracujące z nami podmioty zewnętrzne będą wykorzystywać te informacje przy dokonywaniu ocen korzystania przez Użytkowników z Witryny i przy sporządzaniu raportów na temat aktywności w Witrynie dla firmy DS SolidWorks w celu poprawiania usług świadczonych na rzecz Użytkowników pod kątem ich potrzeb, a także kierowania do nich reklam odpowiadających ich potrzebom. Adresy IP Użytkowników nie będą kojarzone z żadnymi innymi przechowywanymi danymi.

Gdy Użytkownik przegląda nasze Witryny, pliki cookie są domyślnie włączone, a dane mogą być odczytywane lub gromadzone lokalnie na urządzeniu. Witryny europejskie firmy DS SolidWorks powiadamiają Użytkowników o pierwszym otrzymaniu pliku cookie, po czym Użytkownik decyduje, czy go zaakceptować czy odrzucić. Kontynuując korzystanie z Witryny z uwzględnieniem powyższego faktu, Użytkownik upoważnia firmę DS SolidWorks do wykorzystywania takich plików cookie.

Użytkownik może również skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie (łącznie z plikami cookie wykorzystywanymi przez usługi analityki internetowej). Jednak w takiej sytuacji niektóre obszary i funkcje Witryny mogą nie działać prawidłowo i/lub Użytkownik może nie mieć dostępu do pewnych części bądź usług Witryny.

W tym miejscu można ustawić własne preferencje.

6. OKRES PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje wykorzystywanie, przechowywanie, rejestrowanie, przekazywanie, dostosowywanie, podsumowywanie, poprawianie, zgłaszanie, udostępnianie i niszczenie Danych osobowych według potrzeb wynikających z okoliczności lub wymogów prawnych.

Wszystkie Dane osobowe, które zostaną zgromadzone, będą przechowywane przez ograniczony czas, stosowny do celu gromadzenia, oraz w czasie wymaganym przez obowiązujące prawo.

7. ŁĄCZA DO STRON INTERNETOWYCH BĘDĄCYCH POZA KONTROLĄ FIRMY DS SolidWorks

W Witrynie mogą znajdować się łącza do stron internetowych podmiotów zewnętrznych, które mogą zainteresować Użytkownika.

Bez jednoznacznego upoważnienia ze strony Użytkownika firma DS SolidWorks nie będzie udostępniać tym podmiotom zewnętrznym żadnych Danych osobowych. Jednak firma DS SolidWorks może udostępniać im Dane inne niż osobowe.

Firma DS SolidWorks nie sprawuje żadnej kontroli nad zawartością stron internetowych podmiotów zewnętrznych ani nad praktykami tych podmiotów zewnętrznych związanych z ochroną Danych osobowych, jakie mogą one gromadzić, w związku z czym nie znajdują się one pod kontrolą firmy DS SolidWorks. W rezultacie firma DS SolidWorks odrzuca wszelką odpowiedzialność za zawartość stron internetowych podmiotów zewnętrznych czy też praktyki tych podmiotów zewnętrznych w zakresie ochrony Danych osobowych.

Zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności tych podmiotów zewnętrznych jest obowiązkiem Użytkownika.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku uzyskiwania dostępu do Witryny spoza Stanów Zjednoczonych Użytkownik powinien mieć świadomość, że dalsze użytkowanie przez niego Witryny, która jest zarządzana zgodnie z prawem stanu Massachusetts według odpowiednich Warunków użytkowania oraz niniejszej Polityki prywatności, może oznaczać przekazywanie przez Użytkownika jego Danych osobowych Stanom Zjednoczonym, a także jego zgodę na to przekazanie.

Jako członek globalnej grupy firma DS SolidWorks potrafi wykorzystywać dostępne technologie do skutecznego zarządzania Danymi osobowymi oraz pozyskiwania takich Danych osobowych przez Internet lub innymi środkami za pośrednictwem międzynarodowej działalności podmiotów powiązanych. Dane osobowe mogą być gromadzone za pośrednictwem Witryny, a następnie ujawniane podmiotom powiązanym z firmą DS SolidWorks i przez nie używane do celów określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności. W dalszej części dokumentu firma DS SolidWorks wraz z podmiotami z nią powiązanymi będzie określana mianem „Firmy grupy 3DS“.

Jeśli firma DS SolidWorks dowie się, że podmiot zewnętrzny, któremu firma DS SolidWorks udostępniła Dane osobowe do celów wyszczególnionych w punkcie 4 powyżej, wykorzystuje lub ujawnia Dane osobowe w sposób sprzeczny z niniejszą Polityką prywatności lub obowiązującymi przepisami prawa, firma DS SolidWorks podejmie uzasadnione kroki w celu uniemożliwienia lub powstrzymania takiego wykorzystywania bądź ujawniania.

Użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy upoważnić firmę DS SolidWorks do wykorzystywania swoich Danych osobowych do celu innego niż cel, do którego zostały one początkowo zgromadzone.

Ponadto firma DS SolidWorks ujawni Dane osobowe podmiotom zewnętrznym, jeśli uzna, że takie ujawnienie jest niezbędne ze względów technicznych (takich jak realizacja usług przez podmiot zewnętrzny) albo w celu ochrony interesów prawnych firmy DS SolidWorks (na przykład w razie fuzji lub przejęcia przez firmę zewnętrzną albo całkowitej bądź częściowej likwidacji firmy DS SolidWorks).

Dodatkowo firma DS SolidWorks może udostępnić Dane osobowe Użytkownika dystrybutorowi przypisanemu do Użytkownika albo terenu, na którym znajduje się Użytkownik. Firma DS SolidWorks może również udostępniać Dane osobowe Użytkownika partnerom biznesowym, kiedy firma DS SolidWorks i partner biznesowy wspólnie sponsorują wydarzenie albo uczestniczą w promocji marketingowej, w której uczestniczy także Użytkownik.

Ponadto firma DS SolidWorks może udostępnić Dane osobowe Użytkownika podmiotowi zewnętrznemu będącemu właścicielem treści, do których Użytkownik chce uzyskać dostęp, na przykład zewnętrznemu dostawcy modelu części. Poprzez uzyskiwanie dostępu do takich treści Użytkownik wyraża zgodę na wysłanie przez firmę DS SolidWorks Danych osobowych Użytkownika do właściciela treści i przyjmuje do wiadomości, że Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez właściciela treści według jego własnych zasad ochrony prywatności.

Firma DS SolidWorks może również udostępniać informacje o charakterze osobistym, jeżeli będzie to wymagane na mocy przepisów prawnych lub jeśli firma DS SolidWorks będzie w dobrej wierze uważać, że informacje te należy racjonalnie uznać za niezbędne do realizacji procesów prawnych (na przykład nakazu sądowego, wezwania sądowego czy też innego polecenia sądu) bądź w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy SolidWorks, jej klientów lub interesu społecznego.

Jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, firma 3DS może również udostępniać Dane osobowe Użytkownika podmiotom zewnętrznym w celu skierowania do Użytkownika celowanych ofert marketingowych lub reklam.

Tego typu przekazywanie danych może następować przez Internet, pocztą, faksem lub w dowolny inny sposób, który firma DS SolidWorks uzna za stosowny i zgodny z obowiązującym prawem.

9. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH I DO ICH POPRAWIANIA

Firma DS SolidWorks podejmie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że gromadzone Dane osobowe są wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz że te Dane osobowe są poprawne i aktualne.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych. Ponadto Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia, uzupełnienia, zaktualizowania albo skasowania swoich Danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do uzyskania kopii Danych osobowych przechowywanych przez firmę DS SolidWorks.

Jeśli Użytkownik ma konto, może skorzystać ze swojego prawa dostępu do Danych osobowych i do ich poprawiania poprzez zalogowanie się na swoje konto. W innych okolicznościach Użytkownik może korzystać ze swojego prawa dostępu do danych i do ich poprawiania poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@solidworks.com.

W zależności od zakresu żądania firma DS SolidWorks zastrzega sobie prawo do pobrania uzasadnionej opłaty w celu pokrycia bieżących kosztów poniesionych w związku z takim dostępem, zmodyfikowaniem czy usunięciem Danych osobowych. Firma DS SolidWorks może odmówić dostępu do Danych osobowych w ograniczonych okolicznościach określonych w obowiązujących przepisach prawa i zasadach.

10. BEZPIECZEŃSTWO I ODBIORCY DANYCH

Firma DS SolidWorks zobowiązuje się do zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa Danych osobowych, które Użytkownik postanowi przekazać, w celu zagwarantowania poufności Danych osobowych Użytkownika oraz uniemożliwienia ich przekłamania, uszkodzenia, zniszczenia albo ujawnienia podmiotom nieupoważnionym.

Firma DS SolidWorks stosuje uzasadnione fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia w celu ochrony Danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem, ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem. W ramach tych zabezpieczeń firma DS SolidWorks wykorzystuje zaawansowane technologie służące do ochrony Danych osobowych w trakcie ich przesyłania i do zapobiegania błędom przesyłu lub niedozwolonym działaniom podmiotów zewnętrznych. Jednak mimo że firma DS SolidWorks dokłada wszelkich starań w celu chronienia Danych osobowych Użytkownika, w świetle nieuchronnych zagrożeń związanych z przesyłaniem danych przez Internet firma DS SolidWorks nie może zagwarantować pełnego zabezpieczenia przed wszelkimi błędami, do jakich może dochodzić w trakcie przesyłania Danych osobowych w sposób będący poza uzasadnioną kontrolą firmy DS SolidWorks.

Ponieważ Dane osobowe mogą mieć charakter poufny, dostęp do nich jest ograniczony do pracowników, zleceniobiorców, dystrybutorów i pośredników Firm grupy 3DS, którzy mają potrzebę znajomości takich danych przy realizacji swoich zadań. Wszystkie osoby mające dostęp do Danych osobowych Użytkownika mają obowiązek zachowania poufności, a w razie niespełnienia tego obowiązku podlegają czynnościom dyscyplinarnym i/lub innym sankcjom.

Tym niemniej ważne jest, aby Użytkownik zachował ostrożność i zapobiegał nieupoważnionemu dostępowi do swoich Danych osobowych. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła oraz informacji znajdujących się na swoim koncie. Oznacza to, że Użytkownik musi pamiętać o wylogowaniu się po zakończeniu sesji, jeśli współużytkuje komputer.

11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Chociaż firma DS SolidWorks zastosowała uzasadnione zabezpieczenia w celu zapewnienia ochrony Danych osobowych, trzeba wiedzieć, że nie istnieje sposób przesyłania i przechowywania Danych osobowych, który byłby bezwzględnie bezpieczny

Jednak firma DS SolidWorks dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prywatność Danych osobowych: jeśli Użytkownik ma powód, aby uważać, że bezpieczeństwo jego Danych osobowych zostało naruszone lub że jego dane zostały niewłaściwie użyte, powinien skontaktować się z firmą DS SolidWorks, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@solidworks.com.

Firma DS SolidWorks zbada sprawę i spróbuje rozwiązać problem, którego dotyczy skarga dotycząca wykorzystywania i ujawniania Danych osobowych w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności. .

Nieupoważniony dostęp do Danych osobowych lub niewłaściwe użycie Danych osobowych może stanowić przestępstwo w myśl lokalnego prawa i zasad obowiązujących w danej firmie grupy 3DS.

12. INFORMACJE KONTAKTOWE

W sprawie wszelkich dodatkowych pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności albo żądań poprawienia, uzupełnienia, zaktualizowania lub usunięcia Danych osobowych Użytkownika można wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@solidworks.com.

13. DATA WEJŚCIA POLITYKI PRYWATNOŚCI W ŻYCIE ORAZ JEJ ZMIANY

Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana według wymagań firmy DS SolidWorks i okoliczności albo w razie takiej potrzeby ze względu na obowiązujące przepisy i zasady. 

Data weryfikacji: 22 maja 2017 r.