Strona główna compas
Strona główna

PRODUKTY SOLIDWORKS

Intuicyjne rozwiązania wspierające wszystkie aspekty procesu projektowania.

Produkty

Produkty

Rozwiązania SOLIDWORKS obejmują wszystkie elementy projektowania produktu dzięki zintegrowanemu tokowi pracy: projektowanie, weryfikację projektu, projektowanie przyjazne środowisku naturalnemu, komunikację i zarządzanie danymi. Projektanci i inżynierowie otrzymują narzędzia, pozwalające łączyć wiele dziedzin, skracające cykl projektowania, zwiększające produktywność i pozwalające szybciej wprowadzać innowacyjne produkty na rynek.