Strona główna compas
Strona główna

3D CAD

Dzięki rozwiązaniom SOLIDWORKS 3D CAD Ty i Twój zespół możecie szybko przetwarzać nowe pomysły w doskonała produkty.

SOLIDWORKS Standard

SOLIDWORKS Standard

SOLIDWORKS® Standard zapewnia duże możliwość projektowania 3D, wydajność i łatwość obsługi. Nie tylko możesz tworzyć szczegółowe części, złożenia i rysunki gotowe do produkcji, ale masz też dostęp do narzędzi koniecznych do tworzenia skomplikowanych powierzchni, szablonów rozwinięć arkuszy blachy i złożeń o spawanej strukturze. SOLIDWORKS Standard zawiera również kreatory do automatycznego projektowania, analizy naprężeń i określania oddziaływania na środowisko poszczególnych elementów projektu. Zwiększ wydajność projektowania dzięki SOLIDWORKS Standard.

Rozwiązania SOLIDWORKS Standard obejmują: