Strona główna compas
Strona główna

Projektowanie elektryczne

Synchronizowane w czasie rzeczywistym, dwukierunkowe aktualizacje pomiędzy schematami i modelami 3D w procesie projektowania.

SOLIDWORKS Electrical Professional

SOLIDWORKS Electrical Professional

Pakiet SOLIDWORKS Electrical Professional łączy możliwości tworzenia schematów elektrycznych SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard z możliwościami 3D SOLIDWORKS Electrical 3D.

Narzędzia do tworzenia schematów jedno- i wielokreskowych, zintegrowane z biblioteką tysięcy symboli i części, pozwalają szybko projektować wewnętrzną architekturę obwodów elektrycznych. Zespoły projektowe mogą jednocześnie pracować na kilku projektach, mając pewność, że wszystkie dane pozostają aktualne dzięki prowadzonych w czasie rzeczywistym dwukierunkowym aktualizacjom. Możliwa jest integracja schematów SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard z modelami 3D, a następnie umieszczenie wersji 3D wszystkich części elektrycznych w modelu oraz tworzenie ścieżek i połączeń z przewodami/kablami/wiązkami. Wszystkie prace w 2D i 3D są synchronizowane w czasie rzeczywistym i możliwe jest tworzenie w pełni zintegrowanych list materiałów, zawierających zarówno części mechaniczne, jak i elektryczne.