Strona główna compas
Strona główna

Rozwiązania 3DEXPERIENCE®

Twórz projekty koncepcyjne w ulubiony sposób, w dowolnym miejscu i czasie i współpracuj z zespołem i klientami na całym świecie.

Oferta

Oferta

Rozwiązania projektowe SOLIDWORKS® na platformie 3DEXPERIENCE pozwalają na tworzenie koncepcji z dowolnego miejsca i w dowolny sposób oraz współpracę pomiędzy członkami zespołu projektowego i klientami na całym świecie.

Instinctive icon

SOLIDWORKS Conceptual Designer
SOLIDWORKS® Conceptual Designer (SWCD) zapewnia komplementarne narzędzia do projektowania, które zwiększają możliwości istniejących rozwiązań CAD dla inżynierów tworzących mechaniczne projekty koncepcyjne.

 • Szybki zapis cyfrowy opracowywanych koncepcji
 • Szybkie tworzenie modeli koncepcyjnych 2D i 3D
 • Odbieranie aktualnych informacji zwrotnych od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych
 • Współpraca i zarządzanie danymi w chmurze

Różnorodne koncepcje projektowe mogą być łatwo zarządzane i oceniane jeszcze przed zaangażowaniem dodatkowych zasobów inżynieryjnych koniecznych w pełnym procesie opracowywania produktu. SWCD sprawia, że wstępne projektowanie koncepcyjne jest bardzo proste. Instynktowny tok prac i interakcji użytkownika, upraszczają i przyspieszają tworzenie wirtualnych prototypów z symulacją rzeczywistych zachowań produktu. Można szkicować  kształty komponentów, dodawać dowolne nowe elementy, systemy napędowe  i siły oddziałujące na produkt, i obserwować  jak SWCD optymalizuje w czasie rzeczywistym kreowane pomysły. Można też szczegółowo sprawdzić działanie swoich koncepcji za pomocą realistycznych modeli 3D, przed zaangażowaniem dodatkowych kosztów i czasu niezbędnych w pełnym procesie opracowywania produktu.

Industrial Designer icon

SOLIDWORKS Industrial Designer
SOLIDWORKS Industrial Designer (SWID) pozwala na tworzenie wielu koncepcji projektów przemysłowych w 2D i 3D, z różnorodnymi  opcjami estetycznymi rozwijanymi i ocenianymi przez społeczność pracującą nad projektem. W tej fazie, wiele pomysłów jest opracowywanych w odpowiedzi  na brief lub zdefiniowany problem. Pomysły te są następnie weryfikowane przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, zanim powstanie i zostanie sprecyzowany najlepszy, optymalny projekt.

SWID oferuje doskonałe narzędzie do tworzenia koncepcji 3D projektów przemysłowych i modeli produktów konsumenckich.

 • Szybki, prosty i intuicyjny zapis cyfrowy koncepcji  dzięki wykorzystaniu ekranu jako wirtualnego szkicownika
 • Łatwe opracowywanie koncepcji w 3D z wykorzystaniem technik swobodnego modelowania – wykorzystanie "wirtualnej gliny" do  tworzenia dowolnych kształtów na ekranie, aż do uzyskania pożądanego rezultatu
 • Łatwy zapis wielu pomysłów w Concept Archives, umożliwiający dzielenie się nimi w społeczności pracującej nad projektem,  w celu uzyskania informacji zwrotnych od klientów
Connected icon

Platform Contributor for SOLIDWORKS
 Platform Contributor SOLIDWORKS łączy wszystkie osoby zaangażowane w opracowywanie danego produktu oferując bezpieczne, elastyczne, wspólne środowisko pracy. Inni członkowie zespołu projektowego, jak również osoby nie korzystające z systemów CAD, kierownictwo, członkowie działów marketingu, zakupów, klienci, dostawcy i inne osoby, mogą być zaangażowane w opracowywanie produktu. Jeśli zostanie im zapewniony dostęp do jednego, wspólnego środowiska pracy, będą mogli:

 • Aktywnie współpracować i uczestniczyć w opracowywaniu produktu
 • Wyświetlać i monitorować postępy w rozwoju projektów
 • Oceniać projekty i udzielać informacji zwrotnych
 • Mieć dostęp do innych działań podejmowanych przez społeczność
 • Udostępniać dane

Dodatkowo, użytkownicy SOLIDWORKS, eDrawings® i DraftSight® mają  bezpośrednio z poziomu projektu, dostęp do chmury, gdzie przechowywane są dane i udostępnione usługi społecznościowe.