Strona główna compas
Strona główna

Symulacja

Podnieś jakość swoich produktów i zredukuj koszty tworzenia prototypów dzięki łatwej symulacji zachowania projektów w warunkach panujących w świecie rzeczywistym.

SOLIDWORKS Sustainability

SOLIDWORKS Sustainability

Idealnie zintegrowane z procesem projektowania narzędzie SOLIDWORKS Sustainability zapewnia możliwość oceny oddziaływania projektu na środowisko podczas całego cyklu życia (LCA). Obejmuje różnorodne narzędzia SustainabilityXpress (ocena części, wyszukiwanie alternatywnych materiałów, tablica wpływu na środowisko) z dodatkową możliwością oceny zarówno części jak i złożeń przy wykorzystaniu takich parametrów, jak rodzaj i dystans transportu, energia zużyta przy produkcji oraz zużycie energii podczas użytkowania. Różnorodne dane wejściowe – takie jak poziom wykorzystania materiałów z recyklingu czy różne scenariusze końca cyklu życia produktu – umożliwiają wyjątkowo szczegółową analizę. Możesz porównać oddziaływanie na środowisko z upływem czasu, wykorzystując różnej długości cykle życia projektowanych produktów.

Wyniki oceny są przechowywane oddzielnie dla każdej konfiguracji projektu, dzięki czemu łatwiej możesz porównać wszystkie wersje. Narzędzie wizualizacji złożenia szereguje wpływ części w danym zespole, by sprecyzować i ponownie ocenić poziom oddziaływania na środowisko całego projektu. Ścisła integracja i automatyczne generowanie raportów pozwala szybko komunikować poziom oddziaływania projektu.

SOLIDWORKS Sustainability wykorzystuje bazę danych oddziaływania na środowisko GaBi LCA firmy PE International. Jako dodatkową usługę oferowaną w partnerstwie z PE International, możesz pobierać aktualizacje, kiedy tylko stają się dostępne, a nawet poprosić o nowy zestaw danych LCA dla twoich zindywidualizowanych materiałów i procesów.