Strona główna compas
Strona główna

Zarządzanie dokumentacją projektową

Wyszukuj i ponownie wykorzystuj pliki, części i rysunki; dziel się danymi projektowymi i automatyzuj tok prac.

Pakiety

Pakiety do zarządzania dokumentacją projektową

Rozwiązania SOLIDWORKS do zarządzania dokumentacją projektową (PDM) pomagają mieć dane projektu pod kontrolą i znacznie usprawniają zarządzanie i współpracę zespołu przy opracowywaniu produktu. Dzięki SOLIDWORKS Enterprise PDM zespół projektowy może:

  • Bezpiecznie przechowywać i katalogować dane projektu, tak, by móc je łatwo odzyskać.
  • Eliminować obawy związane z kontrolą wersji i utratą danych.
  • Współdzielić i wspólnie pracować nad projektem zarówno z osobami z wewnątrz jak i spoza organizacji przebywającymi w różnych lokalizacjach.
  • Tworzyć elektroniczny tok pracy, by sformalizować, zarządzać i optymalizować proces projektowania, akceptacji dokumentów oraz zmian inżynierskich.