Strona główna compas
Strona główna
Certyfikacja

Certyfikacja

certificationsCertyfikaty SOLIDWORKS mogą być stosowane jako punkt odniesienia w ocenie wiedzy i umiejętności stosowania oprogramowania SOLIDWORKS.

CSWA

Użytkownik, który posiada certyfikat CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) wyróżnia się na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku pracy.

CSWA – Academic

Studenci, którzy zdobyli certyfikat CSWA – Academic (Certified SOLIDWORKS Associate-Academic) mogą tym sposobem zademonstrować posiadaną specjalistyczną wiedzę w zakresie trójwymiarowego modelowania brył, opracowywania koncepcji projektów oraz tworzenia zrównoważonych projektów w oprogramowaniu SOLIDWORKS. Dzięki temu zyskują istotne atuty na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku pracy.

Certyfikaty CAD dla studentów

Na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku pracy specjaliści projektujący przy użyciu oprogramowania CAD potrzebują sposobu aby wykazać swoje kwalifikacje, a Program certyfikacji SOLIDWORKS® zapewnia studentom udokumentowaną przewagę nad konkurencją.

CSWP

Certyfikowany Profesjonalista SOLIDWORKS (Certified SOLIDWORKS Professional) to osoba, która zaliczyła nasz egzamin potwierdzający zaawansowane umiejętności.

CSWE

Certyfikowany Ekspert SOLIDWORKS (Certified SOLIDWORKS Expert) to osoba z łatwością korzystająca z funkcji i operacji pozwalających na rozwiązywanie złożonych problemów związanych z modelowaniem.

CEPA

Certyfikowany Administrator Enterprise PDM (Certified Enterprise PDM Administrator) to osoba, która z powodzeniem zaliczyła egzamin z administrowania SOLIDWORKS Enterprise PDM na poziomie zaawansowanym i jest w stanie zarządzać wdrożeniem SOLIDWORKS Enterprise PDM w swojej firmie.

CSDA

użytkownik, który posiada certyfikat CSDA (Certified Sustainable Design Associate) wyróżnia się na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku pracy dzięki temu, że może wykazać swoją wiedzę na temat zrównoważonego projektowania i oceny oddziaływania na środowisko.

CSWSA-S

Certyfikat CSWA-S (Certified SOLIDWORKS Associate-Simulation) poświadcza posiadanie wiedzy na temat podstaw analizy naprężeń i stosowania metody elementów skończonych (MES).

CSWPA-Sheet Metal

Zaliczenie egzaminu Certified SOLIDWORKS Professional Sheet Metal (CSWPA-SM) potwierdza, że dana osoba pozytywnie przeszła sprawdzian z umiejętności wykorzystywania narzędzi do pracy przy arkuszu blachy dostępnych w SOLIDWORKS.

CSWPA-Weldments

Zaliczenie egzaminu Certified SOLIDWORKS Professional Weldments (CSWPA-WD) udowadnia, że użytkownik posiada kwalifikacje do wykorzystywania narzędzi do połączeń spawanych dostępnych w SOLIDWORKS.

CSWPA-Surfacing

Zaliczenie egzaminu Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Surfacing (CSWPA-SU) potwierdza posiadanie umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi to tworzenia skomplikowanych powierzchni.

CSWPA-Mold Tools

Zaliczenie egzaminu Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Mold Tools (CSWPA-MT) potwierdza, że użytkownik posiada kompetencje do korzystania z dostępnych w SOLIDWORKS narzędzi do form.

CSWPA-Drawing Tools

Zaliczenie egzaminu Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Drawing Tools (CSWPA-DT) poświadcza umiejętności wykorzystywania narzędzi dostępnych w SOLIDWORKS do tworzenia dokumentacji płaskiej.

CSWP-S

Egzamin The Certified SOLIDWORKS Professional - Simulation (CSWP-S) sprawdza zrozumienie ogólnych zasad symulacji i narzędzi do symulacji dostępnych w SOLIDWORKS.

Cała procedura egzaminacyjna odbywa się online. Przystępowanie do egzaminu wygląda następująco:

  • Krok 1: Wejdź do naszego sklepu internetowego i zakup egzamin.
  • Krok 2: Przystąp do egzaminu na swoim komputerze kiedy tylko będziesz gotowy.
  • Krok 3: Po zakończeniu procedury egzaminacyjnej wejdź na swoje konto za pośrednictwem SOLIDWORKS Certification Center i wydrukuj certyfikaty.

** Aby uzyskać dostęp należy się zalogować. Pełny dostęp wymaga posiadania aktywnej usługi subskrypcji.