Strona główna compas
Strona główna
Certyfikaty CAD dla studentów

Certyfikaty CAD dla studentów

Na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku pracy specjaliści projektujący przy użyciu oprogramowania CAD potrzebują sposobu aby wykazać swoje kwalifikacje, a Program certyfikacji SOLIDWORKS® zapewnia studentom udokumentowaną przewagę nad konkurencją.

Dzięki certyfikatom SOLIDWORKS studenci mogą zademonstrować posiadaną specjalistyczną wiedzę w zakresie trójwymiarowego modelowania brył, opracowywania koncepcji projektów i tworzenia zrównoważonych projektów w oprogramowaniu SOLIDWORKS, a także pokazać zaangażowanie w swój rozwój zawodowy. Program edukacyjny SOLIDWORKS oferuje następujące certyfikaty:

CSWA – Academic

Certyfikat CSWA – Academic (Certified SOLIDWORKS Associate – Academic) jest przeznaczony dla studentów posiadających minimum sześć do dziewięciu miesięcy doświadczenia w korzystaniu z SOLIDWORKS oraz podstawową wiedzę inżynierską.

CSWP

Certyfikowany Profesjonalista SOLIDWORKS (Certified SOLIDWORKS Professional) to osoba, która zaliczyła nasz egzamin potwierdzający zaawansowane umiejętności.

CSDA

użytkownik, który posiada certyfikat CSDA (Certified Sustainable Design Associate) potwierdza tym samym swoją wiedzę na temat zrównoważonego projektowania i oceny oddziaływania na środowisko.

CSWSA – FEA

Certyfikat CSWSA-FEA (Certified SOLIDWORKS Simulation Associate – Finite Element Analysis) poświadcza wiedzę na temat zasad analizy naprężeń i metody elementu skończonego (FEM).

Studenci mogą przystąpić do tego egzaminy bez opłat, jeśli ich uczelnia posiada tytuł SOLIDWORKS Academic Certification Provider oraz ma wykupioną subskrypcję. Minimalne wymogi licencyjne różnią się w poszczególnych regionach. Aby uzyskać tytuł SOLIDWORKS Academic Certification Provider kliknij tutaj.

SOLIDWORKS Accredited Educator Certification

certyfikacja Akredytowanego Wykładowcy SOLIDWORKS zapewnia nauczycielom akademickim możliwość uzyskania dokumentów poświadczających wysokie umiejętności w przekazywaniu wiedzy technicznej.

Egzamin TECE

Egzamin na certyfikowanego wykładowcę w zakresie technologii (TECE – Technology Educator Competency Exam) przeznaczony jest dla wykładowców wykorzystujących na zajęciach oprogramowanie SOLIDWORKS. Certyfikat TECE jest dowodem wysokich kompetencji w przekazywaniu wiedzy dotyczącej oprogramowania 3D CAD, przeprowadzania symulacji oraz obsługi oprogramowania do opracowywania zrównoważonych projektów.