Strona główna compas
Strona główna
CSWA

CSWA

Użytkownik, który posiada certyfikat CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) wyróżnia się na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku pracy.

Certyfikat CSWA jest dowodem na posiadanie wiedzy o SOLIDWORKS® oraz nowoczesnych umiejętności, które są poszukiwane i doceniane przez firmy.

Sugerowane samodzielne szkolenie:

 • Samouczek SOLIDWORKS
 • Czas trwania egzaminu: 3 godziny
 • Minimalny próg zaliczenia: 70 %
 • Zasady dotyczące ponownego przystępowania do egzaminu: W przypadku niezaliczenia egzaminu, ponowne przystąpienie do niego możliwe jest po upływie minimum 30 dni. Przy każdym kolejnym podejściu wymagane jest również ponowne wykupienie egzaminu CSWA.

Wszyscy kandydaci, którzy zaliczą egzamin otrzymują elektroniczne certyfikaty oraz zostaną umieszczeni w wykazie CSWP*.

Zakres tematyczny egzaminu obejmuje m.in.:

 • elementy szkicu - linie, prostokąty, okręgi, łuki, elipsy, linie środkowe,
 • narzędzia szkicu - odsunięcie, rzutowanie, przycinanie elementów,
 • relacje szkicu,
 • operacje dodania i wycięcia – wyciągnięcia, obroty, wyciągnięcia po ścieżce, wyciągnięcia po profilach,
 • zaokrąglenia i sfazowania,
 • szyk liniowy, kołowy oraz wypełnienie obszaru,
 • wymiarowanie,
 • statusy początku i końca operacji,
 • właściwości masy,
 • materiały,
 • wstawianie komponentów
 • standardowe wiązania - wspólnie, równolegle, prostopadle, stycznie, koncentrycznie, odległość, kąt,
 • geometria odniesienia – płaszczyzny, osie, wiązania,
 • widoki rysunków,
 • adnotacje.

* Ta opcja musi zostać ustawiona na koncie certyfikacji online, aby pojawić się w wykazie certyfikowanych użytkowników.

** Aby uzyskać dostęp należy się zalogować. Pełny dostęp wymaga posiadania aktywnej usługi subskrypcji.

Klienci SOLIDWORKS nie posiadający aktywnej subskrypcji mogą kupić dostęp do egzaminów CSWA/CSWP tutaj.
Dostęp do egzaminów dla klientów na aktywnej subskrypcji jest bezpłatny* pod linkiem.
Dla uczelni, która chce certyfikować studentów (CSWA-Academic), właściwa formuła to zgłoszenie się do Academic Certification Provider.

* Jedno podejście do egzaminu na jedną licencję na subskrypcji. Szczegóły u Państwa resellera SOLIDWORKS.