Strona główna compas
Strona główna
CSWE

CSWE

Certyfikowany Ekspert SOLIDWORKS (Certified SOLIDWORKS Expert) to osoba z łatwością korzystająca z funkcji i operacji pozwalających na rozwiązywanie złożonych problemów związanych z modelowaniem.

CSWE jest wszechstronnie wykształcony we wszystkich obszarach powiązanych z oprogramowaniem SOLIDWORKS. Certyfikowany Ekspert SOLIDWORKS jest w stanie rozwiązać praktycznie każdy problem związany z modelowaniem, jaki zostanie przed nim postawiony i z reguły jest osobą, po radę której sięgają inni członkowie zespołu korzystający z oprogramowania SOLIDWORKS.

Warunki przystąpienia do egzaminu:

Aby zakwalifikować się do udziału w egzaminie CSWE, kandydat musi:

 • zaliczyć egzamin CSWP,
 • zaliczyć przynajmniej cztery egzaminy CSWP dotyczące zagadnień zaawansowanych (Sheet Metal, Weldments, Surfacing, Mold Tools lub Drawing Tools).

Uwaga: od 1 stycznia 2014 r. egzamin CSWSP-FEA nie będzie już warunkiem przystąpienia do egzaminu CSWE. Jeśli zaliczyłeś egzamin CSWSP-FEA przed 1 stycznia 2014 r. będzie on traktowany, jako jeden z czterech egzaminów dotyczących zagadnień zaawansowanych wymaganych do udziału w egzaminie CSWE.

Egzamin CSWE jest z założenia najtrudniejszym z naszych egzaminów, dlatego też nie udostępniamy przykładów egzaminacyjnych. W przypadku niezaliczenia egzaminu, ponowne przystąpienie do niego możliwe jest po upływie 180 dni.

 • Czas trwania egzaminu: 3 godziny
 • Do wzięcia udziału w egzaminie konieczne jest posiadanie SOLIDWORKS 2009 lub nowszego.
 • Minimalny próg zaliczenia: 85 %.

Wszyscy kandydaci, którzy zaliczą egzamin otrzymują elektroniczne certyfikaty, logo do wizytówek oraz zostaną umieszczeni w wykazie CSWP*.

Zakres tematyczny egzaminu może obejmować m.in.:

 • wyciągnięcia po profilach,
 • wyciągnięcia po ścieżce,
 • modyfikacje złożeń w kontekście,
 • modyfikacje zaimportowanych części,
 • pasy i łańcuchy,
 • bloki szkiców,
 • części wieloobiektowe,
 • projektowanie złożeń w kontekście,
 • obrazy szkicu,
 • modelowanie sprężyn,
 • przenoszenie/kopiowanie obiektów,
 • narzędzie podziel.

* Ta opcja musi zostać ustawiona na koncie certyfikacji online, aby pojawić się w wykazie certyfikowanych użytkowników.