Strona główna compas
Strona główna
CSWP

CSWP

Certyfikowany Profesjonalista SOLIDWORKS (Certified SOLIDWORKS Professional) to osoba, która zaliczyła nasz egzamin potwierdzający zaawansowane umiejętności.

Każdy kto uzyskał certyfikat CSWP udowodnił, że posiada kompetencje w zakresie projektowania oraz analizy części parametrycznych i ruchomych złożeń, używając przy tym różnorodnych, złożonych operacji w SOLIDWORKS.

Sugerowane kursy:

SOLIDWORKS Essentials, SOLIDWORKS Drawings, Advanced Part Modeling a Advanced Assembly Modeling.

Obecna wersja egzaminu CSWP została podzielona na trzy oddzielne części. Nowy system oznacza, że nie musisz już rezerwować dużej ilości czasu, aby przystąpić za jednym razem do całego egzaminu. Możesz podejść do każdej części z osobna w dowolnym czasie i w dowolnej kolejności lub – jeśli tak wolisz – przystąpić do każdej części po kolej. W momencie, gdy zaliczony zostanie dany segment, nie trzeba przechodzić go ponownie. Jeżeli nie uda się zaliczyć, będzie można zakupić dany segment egzaminu i podejść do niego ponownie. Gdy wszystkie części zostaną pomyślnie zakończone automatycznie otrzymasz certyfikację CSWP.

 • Czas trwania egzaminu: 3 godziny 30 minut (wszystkie segmenty).
 • Minimalny próg zaliczenia: 75% w każdym segmencie
 • Zasady dotyczące ponownego przystępowania do egzaminu: W przypadku niezaliczenia segmentu egzaminu, ponowne przystąpienie do niego możliwe jest po upływie minimum 14 dni. Wymagane jest również ponowne wykupienie danego segmentu.

Wszyscy kandydaci, którzy zaliczą egzamin otrzymują elektroniczne certyfikaty, logo do wizytówek oraz zostaną umieszczeni w wykazie CSWP*.

Zakres tematyczny egzaminu obejmuje:

 • Segment 1: (90 minut)
  • tworzenie części z rysunku,
  • użycie połączonych wymiarów oraz równań w celu wspomagania modelowania,
  • użycie równań do wiązania wymiarów,
  • aktualizowanie wielkości parametrów oraz wymiarów,
  • analiza właściwości masy,
  • modyfikacja geometrii części wyjściowej w celu stworzenia bardziej złożonej części,
  • modyfikacja parametrów części na różnych etapach przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymiarów i istoty projektu,
 • Segment 2: (40 minut)
  • tworzenie konfiguracji na podstawie innych konfiguracji,
  • zmiany konfiguracji,
  • tworzenie konfiguracji przy wykorzystaniu tabeli konfiguracji,
  • właściwości masy,
  • zmiany operacji w istniejącej części.

  Na komputerze z oprogramowaniem SOLIDWORKS powinien być również zainstalowany Excel, aby zagwarantować prawidłową funkcjonalność tabeli konfiguracji podczas egzaminu.

 • Segment 3: (80 minut)
  • tworzenie złożeń,
  • dodawanie części do złożenia,
  • przeprowadzanie wykrywania kolizji przy poruszaniu części w złożeniu,
  • wykrywanie przenikania,
  • podstawowe i zaawansowane wiązania,
  • sztywne i elastyczne podzespoły,
  • wymiana części na inną w złożeniu,
  • tworzenie układów współrzędnych,
  • wykorzystanie układów współrzędnych do wykonywania analiz właściwości masy.

Klienci SOLIDWORKS nie posiadający aktywnej subskrypcji mogą kupić dostęp do egzaminów CSWA/CSWP tutaj.
Dostęp do egzaminów dla klientów na aktywnej subskrypcji jest bezpłatny* pod linkiem.
Dla uczelni, która chce certyfikować studentów (CSWA-Academic), właściwa formuła to zgłoszenie się do Academic Certification Provider.

* Jedno podejście do egzaminu na jedną licencję na subskrypcji. Szczegóły u Państwa resellera SOLIDWORKS.